Disse næringslivs-toppene skal gi ny innsikt til gründere

Nytt program kobler oppstartere med næringslivets ringrever Søk…