Unikt system for skipsovervåkning

Kongsberg Innovasjon har gått inn på eiersiden og etablert…