KONGSBERG INNOVASJON TILBYR ET HELHETLIG INNOVASJONSSAMARBEID FRA IDÉ TIL UTVIKLING OG KOMMERSIALISERING